Інтернет-ресурси

 

Верховна Рада України
Президент України
Уряд України
МОЗ України
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Національне агентство з акредитації України

До уваги керівників закладів охорони здоров’я

Стандарти ДСТУ ISO серії 9000 на системи управління якістю (СУЯ) більше двадцяти років застосовуються організаціями самих різних галузей економіки для підтвердження здатності постійного задоволення вимог споживачів . Впроваджені на їх основі системи підтримують репутацію організацій в умовах конкурентного середовища, створюють базу для постійного розвитку та вдосконалення.

Спектр організацій, управління яких побудоване відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001, неухильно розширюється. В останні роки стандарти на СУЯ затребувані не тільки промисловими підприємствами, а й закладами охорони здоров'я , освіти та інших галузей.
Як показує практика, заклади охорони здоров'я використовують впровадження стандартів ДСТУ ISO серії 9000 для залучення уваги страхових компаній, оптимізації своєї роботи, підвищення довіри з боку пацієнтів, що має особливе значення в умовах зростаючої конкуренції в сегменті ринку комерційної медицини.

Вирішити питання підвищення якості медичних послуг можна за допомогою впровадження в закладах охорони здоров’я сучасних систем управління, зокрема системи управління якістю на базі національних стандартів якості ISO серії 9000 (що є ідентичними відповідним міжнародним). Стандарт якості серії ДСТУ ISO 9001 застосовується в закладах охорони здоров’я як базовий, з обов'язковою розробкою і впровадженням внутрішніх регламентуючих документів, залежно від специфіки роботи закладів охорони здоров’я . Стандарт ДСТУ ISO 9001 базується на двох методологічних аспектах: 1 ) процесному підході та орієнтації на споживача ( пацієнта ) і 2 ) задоволенні очікувань споживачів ( пацієнтів) . Внутрішня документація закладів по якості описує взаємодії процесів і послуг у відповідних протоколах, положеннях , інструкціях і т. д. , а також передбачає обов'язковий моніторинг та контроль всіх процесів з аналізом отриманих результатів, метою якого є постійне поліпшення якості і вибору оптимальних та ефективних методик надання послуг.

Стандартизація дозволяє істотно спростити впровадження нових послуг, тому що процес планування тієї чи іншої дії детально роз'яснюється у внутрішніх вимогах. Є чіткі рекомендації щодо ресурсів, які треба задіяти, щоб в кінцевому підсумку отримати якісне виконання, значно спрощується з адміністративної точки зору процес навчання персоналу, і, що важливо, працівники знають, як правильно взаємодіяти і конструктивно вирішувати можливі проблеми.

В даний час сертифіковані СУЯ вітчизняних закладів охорони здоров'я нечисленні, але інтерес до цієї роботи постійно зростає. Висока зацікавленість закладів охорони здоров’я у впровадженні вищевказаних національних стандартів управління якістю (що є ідентичними відповідним міжнародним) знайшла відображення у наказі Міністерства охорони здоров’я України від 20 грудня 2013 року № 1116 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за № 31/24808.