Інтернет-ресурси

 

Верховна Рада України
Президент України
Уряд України
МОЗ України
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Національне агентство з акредитації України

Політика якості

Політика у сфері якості

Метою  діяльності є надання високоякісних послуг з оцінювання медичних виробів та послуг у сфері охорони здоров’я, згідно з вимогами законодавчих та нормативних документів України.         .

Досягнення цієї мети базується на дотриманні наступних принципів:

Неупередженість:

-  забезпечення можливості доступу до власних послуг на рівних правах для всіх замовників,  не залежно від розміру, форми власності та членства їх у будь-яких асоціаціях;

-  забезпечення недискримінаційності, об’єктивності та неупередженості підходу під час оцінювання;

-  дотримання критеріїв оцінювання, що відповідають чинним нормативним документам України на системи управління якістю та на продукцію; обмеження своїх вимог цими критеріями;

- виключення можливості будь якого, комерційного, фінансового або іншого тиску, який може вплинути на прийняття рішення;

-  визначення можливих конфліктів інтересів, що можуть виникнути через його взаємовідносини та створити загрозу неупередженості;

- залучення до контролювання неупередженості власної діяльності всіх зацікавлених сторін завдяки функціонуванню комітету забезпечення неупередженості - Ради органу сертифікації.

Компетентність

- Роботи з оцінки відповідності проводить кваліфікований персонал, що відповідає встановленим критеріям компетентності, та постійно підвищує кваліфікацію працівників підприємства;

- Підтримання авторитета, як провідного органу з оцінки відповідності на міжнародному рівні

Відповідальність

Несе відповідальність за прийняті  рішення  щодо відповідності, та за оцінювання достатності об’єктивних доказів, на яких ґрунтовано рішення щодо сертифікації.

Відкритість

Забезпечує загальний доступ щодо статусу сертифікації шляхом оприлюднення інформації на власному веб-сайті  або надання на запит.

Конфіденційність

Забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від заявника.

Реагування на скарги

Забезпечує об’єктивний розгляд будь-яких скарг, та апеляцій від заявників. У разі визнання їх обґрунтованими, належно враховує та докладає всіх зусиль, щоб задовольнити.

Ризик орієнтовний підхід

Приймає до уваги ризики, що виникають в результаті сертифікаційної діяльності, в тому числі оцінювання його зв’язків, та можливих  зв’язків його персоналу